Geschiedenis Wildeboer Bouw

Hieronder kunt u in grote lijnen de bedrijfsgeschiedenis lezen vanaf de oprichting in 1921 tot het heden.

Het bedrijf heeft enkele naamswijzigingen en rechtsvormen doorgemaakt in de loop der tijd.

Na enkele generaties van eigenaren in de familie Wildeboer is het bedrijf op dit moment een Vennoot onder Firma.

Geschiedenis:

1921:

Het bedrijf is opgericht en gestart door de grootvader van de huidige eigenaar.

Het bedrijf is ingeschreven op 1 januari 1921 bij de Kamer van Koophandel te Groningen als eenmanszaak onder de naam Aannemersbedrijf L.Wildeboer .

Als aannemer was hij hoofdzakelijk in de bouw en utiliteit werkzaam.

Naast  kleine werkzaamheden was  L.Wildeboer  ook als metselaar zeer actief.

Nog voor de oorlog van 1940-1945 is er een werkplaats gebouwd en zijn er daardoor houtbewerkingsmachines aangekocht om het werk uit te kunnen voeren.

Deze machines werden aangedreven door één elektromotor die een drijfwerk aanstuurde. Het drijfwerk is een hoofdas met  vertakkingen naar de machines. Dit drijfwerk stond in een kelder van de werkplaats.

Na de oorlog was er natuurlijk veel werk door de wederopbouw, echter dat werd afgeremd door de schaarste  van bouwmaterialen.

Ook de werkplaats moest weer opgebouwd worden en de machines hadden wat schade opgelopen.

Tussen 1945 en 1966 zijn er door Dhr. L.Wildeboer veel boerderijen opgebouwd , eerst door oorlogschade maar later door toedoen van branden.

Deze boerderijen zijn op de oude manier opgebouwd met zuilen, gebinten, oplangen enz. Het geheel werd d.m.v. lieren overeind getrokken.

In die tijd waren er circa 30 personeelsleden werkzaam in het bedrijf.

 

 1966:

Op 27 juni 1966 is het bedrijf van L.Wildeboer overgegaan naar zijn zoon K.R.Wildeboer (de vader van de huidige eigenaar)  door het overlijden van L.Wildeboer.

De naam werdt gewijzigd in Aannemersbedrijf K.R.Wildeboer  en de rechtsvorm bleef een eenmanszaak.

De werkwijze in de bouw veranderde, daarnaast waren er periodes van minder werk (winterperiode).

Tijdens de overname waren er nog 7 personeelsleden, later  terug gebracht naar 5  personeelsleden.

De aktiviteiten waren  het verbouwen van woningen, bedrijven e.d en het nieuw bouwen van woningen voor particulieren.

In 1980 heeft het bedrijf een  grote opdrachtgever gekregen , het bejaardencentrum Betingeheem te Delfzijl  waar het bedrijf deels onderhoudswerk deels nieuwbouw verrichtte. 

1988:

Op 29 mei 1988 heeft diens zoon L.Wildeboer het bedrijf overgenomen door het overlijden van K.R.Wildeboer.

De naam werd gewijzigd in Bouwbedrijf Wildeboer en als rechtsvorm de eenmanszaak.

Het bedrijf is  verder gegaan met 2 personeelsleden.

De activiteiten waren onderhoudswerk, nieuwbouw en verbouwingen.

Ook het onderhoudswerk van Betingeheem was een welkome aanvulling .

Er werden toen een aantal woningen gebouwd voor particulieren, stalen loodsen en het meewerken aan de nieuwbouw van een dorpshuis te Holwierde.

In 1998 werd besloten met een keukencentrum van start te gaan .

Het bedrijf is overgegaan  in een BV.

3 BV s werden er gestart ,  te weten:  Bouwbedrijf Wildeboer BV, Keukencentrum Wildeboer BV  en Wildeboer Beheer BV.

Het bouwbedrijf telde toen 5 personeelsleden en in het keukenbedrijf waren 3 personeelsleden werkzaam.

Het bouwbedrijf had als werkzaamheden  hoofdzakelijk verbouwingen, nieuwbouw en onderhoudswerken.

Het werkgebied lag in Groningen en Drente.

Het keukencentrum beantwoordde niet aan zijn verwachtingen.

Het bouwbedrijf liep goed ,maar dit kon niet verhinderen dat het keukencentrum het bouwbedrijf meetrok in het faillissement dat op 15 oktober 2005 werd uitgesproken.

2006:

Het bedrijf is weer opgestart op 1 januari 2006 als Bouwbedrijf Wildeboer en als rechtsvorm een eenmanszaak met als eigenaar L.Wildeboer.

Het bedrijf is zonder personeel , bij grote projekten wordt de mogelijkheid geschapen personeel in te huren.

Ook wordt gebruik gemaakt van de diensten van  onderaannemers die de werkzaamheden uitvoeren onder leiding van  L.Wildeboer.

2011-heden:

Het bedrijf is van rechtsvorm veranderd, van een eenmanszaak naar een V.O.F. een samenwerkingsverband tussen dhr. L.Wildeboer en KR.Wildeboer, om zo de voortgang van het bedrijf te waarborgen.