Aardbevingsschade

Wij zetten ons als lokale aannemer in voor het herstellen van schade in het aardbevingsgebied in Groningen. De werkzaamheden worden in overleg met de klant en de betreffende schade-expert uitgevoerd. Om de schades (metselwerk) op juiste manier te kunnen herstellen,  beschikken wij over het ABC ADAMUS-certificaat www.abcadamas.nl. Hierdoor zijn wij op de hoogte van de verschillende materialen en de toepassing hiervan. De ontwikkeling van soortgelijke producten houden wij nauwlettend in de gaten, zodat we het meest geschikte materiaal voor elke schade kunnen toepassen.

Inmiddels is met succes de cursus van Mapei afgerond.  De cursus “Flexibel herstel seismische schade” behandelt het schadeherstel aan verschillende bouwdelen zoals wanden, vloeren, kelders etc. Bij ieder bouwdeel worden de diverse schadebeelden en bijbehorende herstelmethodieken gekoppeld aan een correcte applicatietechniek en materiaalkeuze. Meer info is te vinden opwww.mapei.nl.

Naast schade in metselwerk door de bevingen, kunnen er ook andere schades ontstaan. Hierbij valt te denken aan scheuren of andere schade in badkamers, tegelwerk, wand- en plafondafwerking (pleisterwerk e.d.), glaswerk en afdichtingen van kelders. Ook met deze schades zijn wij bekend en kunnen wij met grote zorgvuldigheid voor u herstellen.

Heeft u schade, dan kunt u deze melden bij Centrum Veilig Wonen (CVW). Het CVW is een toezichthoudend orgaan, ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken en heeft sinds januari 2015 de schadeafhandeling van de NAM overgenomen. Voor meer informatie of voor het melden van schade verwijzen wij naar www.centrumveiligwonen.nl. Voor informatie over gaswinning en aardbevingen kunt u terecht op www.namplatform.nl.